Beveiligingsbeleid

We kunnen een beveiligingsbeleid ontwikkelen dat is afgestemd op de exacte risico’s waarmee u wordt geconfronteerd – allemaal binnen het kader van de wet- en regelgeving van elk land waarin u actief bent.

Maar wat is een beveiligingsbeleid?

Een beveiligingsbeleid identificeert de regels en procedures voor alle personen die toegang hebben tot en gebruik maken van de IT-middelen en bronnen van een organisatie.

Een beveiligingsbeleid identificeert de regels en procedures voor alle personen die toegang hebben tot en gebruikmaken van de IT-middelen en bronnen van een organisatie. Effectief IT-beveiligingsbeleid is een model van de organisatiecultuur, waarin regels en procedures worden gestuurd vanuit de benadering van de medewerkers van hun informatie en werk. Een effectief IT-beveiligingsbeleid is dus een uniek document voor elke organisatie, gecultiveerd vanuit de perspectieven van de mensen op risicotolerantie, hoe ze hun informatie zien en waarderen, en de resulterende beschikbaarheid van die informatie. Om deze reden zullen veel organisaties een standaard IT-beveiligingsbeleid ongepast vinden vanwege het gebrek aan aandacht voor hoe de mensen van de organisatie informatie daadwerkelijk gebruiken en delen met elkaar en met het publiek.

De doelstellingen van een beveiligingsbeleid zijn het bewaren van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van systemen en informatie die door de leden van een organisatie worden gebruikt. Deze drie principes vormen de CIA-triade:

Vertrouwelijkheid omvat de bescherming van activa tegen ongeautoriseerde entiteiten
Integriteit zorgt ervoor dat de wijziging van activa op een gespecificeerde en geautoriseerde manier wordt afgehandeld
Beschikbaarheid is een toestand van het systeem waarin geautoriseerde gebruikers continu toegang hebben tot genoemde activa

Onze informatiebeveiligingsadviseurs kunnen helpen om een ​​beveiligingsbeleid te creëren als een levend document dat voortdurend wordt bijgewerkt om zich aan te passen aan veranderende zakelijke en IT-vereisten. Instellingen zoals de International Organization of Standardization (ISO) en het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) hebben standaarden en best practices voor het opstellen van beveiligingsbeleid gepubliceerd.

Het beveiligingsbeleid heeft betrekking op:

  • Doelstellingen
  • Reikwijdte
  • Specifieke doelen
  • Verantwoordelijkheden voor naleving en maatregelen die moeten worden genomen in geval van niet-naleving.

    Voor elk beveiligingsbeleid maken we ook secties die zijn gewijd aan de naleving van voorschriften die van toepassing zijn op de branche van de organisatie.

    Als u uw beveiligingsbeleid wilt beheren, neem dan contact met ons op!