Policies and procedures

Privacyprocedures en -beleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft al veel controverses opgeleverd, en een van de grootste is zeker welke procedures en documenten vereist zijn.

Hieronder vindt u een lijst met AVG-procedures en documentatie die vereist is als u volledig AVG-compliant wilt zijn:

 • Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens
  Dit is een document op het hoogste niveau voor het beheren van de privacy in uw bedrijf, waarin wordt beschreven wat u wilt bereiken en hoe.
 • Privacyverklaring
  Dit document (dat ook op uw website kan worden gepubliceerd) legt in eenvoudige bewoordingen uit hoe u persoonsgegevens van uw klanten, websitebezoekers en anderen verwerkt.
 • Privacyverklaring voor werknemers
  Legt uit hoe uw organisatie persoonlijke gegevens van uw werknemers gaat verwerken (waaronder financiële, gezondheids- of strafregisters, enz.).
 • Beleid voor het bewaren van gegevens
  Beschrijft het proces om te beslissen hoe lang een bepaald type persoonlijke gegevens zal worden bewaard en hoe deze veilig zullen worden vernietigd.
 • Schema voor het bewaren van gegevens
  Geeft een overzicht van al uw persoonlijke gegevens en beschrijft hoe lang elk type gegevens zal worden bewaard.
 • Toestemmingsformulier betrokkene
  Dit is de meest gebruikelijke manier om toestemming te krijgen van een betrokkene om zijn / haar persoonsgegevens te verwerken. Wanneer kinderen ouderlijke toestemming moeten krijgen.
 • DPIA-registratie
  Hier legt u alle resultaten van uw gegevensbeschermingseffectbeoordeling vast.
 • Verwerkersovereenkomst
  Dit document heeft u nodig om de gegevensbescherming met een verwerker of een andere leverancier te regelen.
 • Reactie- en meldingsprocedure bij datalekken
  Hier wordt beschreven wat u voor, tijdens en na een datalek moet doen.
 • Register Datalekken
  Hier registreert u al uw datalekken.
 • Meldingsformulier voor gegevensinbreuken aan de toezichthoudende autoriteit
  In het geval u een datalek heeft, moet u de toezichthoudende autoriteit op een formele manier op de hoogte stellen.
 • Formulier voor het melden van gegevensinbreuken aan de betrokkenen
  In het geval van een gegevensinbreuk heeft u de onaangename plicht om de betrokkenen op een formele manier te informeren.