DPO-as-a-Service

FG as a Service

Wist u dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) organisaties toestaat om de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) uit te besteden? De FG as a Service van ID Control maakt het voor uw organisatie mogelijk om de rol van een FG uit te besteden. De uitbestede FG voert de taken uit die worden beschreven in de AVG waardoor u het gewenste nalevingsniveau kunt bereiken. Onze FG as a Service is een allesomvattende gegevensbeschermings- en privacydienst die niet alleen beperkt is tot de taken en verantwoordelijkheden van de AVG. De service omvat een jaarplan voor gegevensbescherming waarin alle stappen worden beschreven om het gewenste nalevingsniveau te bereiken.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) zorgt ervoor dat uw organisatie voldoet aan de wetgeving, dienovereenkomstig handelt met betrekking tot gegevensbeschermingspraktijken en algemeen eigenaar is van de gegevensverwerkingsactiviteiten. Voor sommige organisaties is het niet verplicht om een aangewezen functionaris voor gegevensbescherming te hebben, maar het wordt bijna altijd aanbevolen.

 

Voordelen

Door de rol van de FG uit te besteden, kunt u b.v. de volgende voordelen behalen:

 • Schakel een ervaren team van privacyspecialisten in met een brede expertise in gegevensbeschermingsactiviteiten op verschillende gebieden
 • Besteed op flexibele wijze aan gegevensbescherming gerelateerde activiteiten uit en focus op uw kernactiviteiten
 • Verbeter het niveau van AVG-compliance
 • Beperk het risico van een belangenconflict van de FG
 • Eigendom en structuur van activiteiten op het gebied van privacy en gegevensbescherming

Taken en verantwoordelijkheden

De FG van ID Control kan bijvoorbeeld de volgende taken uitvoeren:

 • Opstellen en onderhouden van een jaarplan voor gegevensbescherming
 • Praktische handelingen, zoals personeelstraining, het aanmaken en onderhouden van gegevensinventarisatie en registratie van verwerkingsactiviteiten, evenals het samenstellen en plannen van processen
  Informeert en adviseert de klant over privacy en gegevensbescherming
 • Bewaakt de naleving
 • Geeft advies over het uitvoeren van DPIA’s
 • Werkt samen met toezichthoudende autoriteiten
 • Fungeert als aanspreekpunt voor toezichthouders

FG as a Service kan zich concentreren op de taken die worden beschreven in de AVG en op operationele gegevensbeschermingsactiviteiten. De dienst hoeft dus niet beperkt te blijven tot louter advies en compliance monitoring zoals beschreven in de AVG. FG uitbesteed aan ID Control kan andere taken op het gebied van privacy en gegevensbescherming uitvoeren, bijv. privacyaudits, assessments, reviewen en plannen. Deze overige taken worden apart met de klant afgesproken.

Service-implementatieproces

Het service-implementatieproces voor onze FG as a Service begint met een kick-off, waarbij de huidige situatie van de organisatie wordt beoordeeld en een jaarplan wordt opgesteld met de activiteiten en taken om compliant te worden. Activiteiten kunnen worden onderverdeeld in reactieve en proactieve ondersteuning, die in combinatie een uitgebreide FG-service creëren. Het jaarplan wordt uitgevoerd op basis van een gekozen serviceniveau, waarin de omvang en planning van de dienstverlening zijn vastgelegd. Dit stelt ons in staat om de service te optimaliseren op de behoeften van uw organisatie.