AVG Assessment

AVG-beoordeling is bedoeld voor organisaties die een evaluatie door een derde partij nodig hebben van de adequaatheid van hun AVG-acties. De audit meet de naleving, identificeert hiaten en toont verantwoording aan.

De doelen van de AVG-beoordeling zijn:

 • Beoordeel de toereikendheid van de maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de AVG
 • Krijg een algemeen overzicht van het nalevingsniveau met de AVG
 • Geef prioriteit aan mogelijke corrigerende maatregelen
 • Toon verantwoordelijkheidTijdens de audit beoordelen we b.v. processen, relevante documentatie en het privacybewustzijn van de organisatie.

  “Handelen nadat gevraagd is, is naleving, ongevraagd handelen is vriendelijkheid”– Ron KauFMAN

Fases & Resultaten

Fase 0: Kick-off

 • Informatieve cursus over de privacywet van de AVG, we willen deze wetsbeschrijvingen begrijpelijker maken
 • We willen het bewustzijn over privacy en cybersecurity vergroten binnen de raad van bestuur, het management en andere sleutelfiguren binnen het bedrijf of de organisatie
 • We zullen de AVG.Management Tool en al zijn functies demonstreren.
 • Een basisprivacytraining

Fase 1: Inventariseren van:

 • De sleutelfiguren die een rol spelen op het gebied van privacy binnen de organisatie
 • De leveranciers, klanten, partners, klanten, gegevensverwerkers, gegevensbeheerder en ontvangers van deze gegevens
 • Infrastructuur, informatiesystemen (en de hoeveelheid gegevensbescherming door ontwerp en standaard)
 • Bedrijfsprocessen en gegevensverwerking binnen de organisatie
 • Persoonlijke gegevens, de voorwaarden voor het opslaan van deze gegevens en rechtsgrondslagen
 • Privacybeleid en privacyverklaring
 • Risico’s en bedreigingen
 • Eventuele benodigde privacyeffectbeoordelingen
 • Alle benodigde functionarissen voor gegevensbescherming
 • Cookieverklaring vergeleken met de werkelijke situatie
 • Alle genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
 • Deze gegevens invoegen in de AVG.Management Tool
 • Privacy gerelateerde vraagstukken via professionele begeleiding op locatie of op afstand.

Fase 2: Analyses ondersteund door:

 • De huidige situatie: wat is er nu beschikbaar om deel te nemen aan privacy- en beveiligingsmiddelen
 • De stappen die nodig zijn om AVG-compliant te worden
 • Onderzoek naar privacy door ontwerp en privacy door standaard
 • Controle van beleid, inclusief maar niet beperkt tot:
 • Informatiebeveiliging, datalekken en rechten van de betrokkenen
 • Gedragscontrole met betrekking tot privacy
 • Risico’s en zakelijke gevolgen
 • Evaluatie van genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
 • Juridische visie met betrekking tot de verwerkersovereenkomsten
 • Analyses met behulp van de AVG.Management Tool


Fase 3: Actieplan:

 • Bepalen van de reikwijdte van het actieplan met technische, organisatorische en juridische maatregelen
 • Een specifieke roadmap en een PDCA-cyclus bespreken
 • Instructie van sleutelfiguren binnen uw organisatie
 • Maak en / of bewerk de privacyverklaringen
 • Creëer en / of bewerk de cookieverklaringen
 • Maak verwerkersovereenkomsten
 • Creëer en / of bewerk de procedure voor datalekken
 • Creëer en / of bewerk het beleid voor informatiebeveiligingsbeheer
 • Opstellen van een protocol voor het omgaan met de rechten van betrokkenen en datalekken
 • Aanstellen van een privacyfunctionaris, bewaker (s) en / of een functionaris voor gegevensbescherming
 • Privacyeffectbeoordeling
 • Plan evaluatievergaderingen volgens de Plan-Do-Check-Act-cycli
 • Rapporteren in de vorm van korte presentaties