Risicobeheer

Onze informatiebeveiligingsadviseurs volgen de ISO 27005-richtlijnen voor het opzetten van een systematische benadering van informatiebeveiligingsrisicobeheer die nodig is om de behoeften van de organisatie met betrekking tot informatiebeveiligingsvereisten te identificeren en om een effectief beheersysteem voor informatiebeveiliging te creëren.

Bovendien ondersteunt deze internationale norm ISO 27001-concepten en is ontworpen om een efficiënte implementatie van informatiebeveiliging te ondersteunen op basis van een risicobeheerbenadering.

Waarom is ISO 27005 essentieel voor u?

ISO 27005 stelt uw organisatie in staat om de nodige vaardigheden en kennis te verwerven om de implementatie van een informatiebeveiligingsrisicobeheerproces op gang te brengen. Daarom bewijst het dat uw organisatie in staat is om verschillende informatiebeveiligingsrisico’s waarmee organisaties worden geconfronteerd, te identificeren, beoordelen, analyseren, evalueren en behandelen. Bovendien stelt het uw organisatie in staat om geprioriteerde risico’s van organisaties te ondersteunen en passende maatregelen te nemen om deze te verminderen en te beperken.


Onze consultants zullen u helpen om het informatiebeveiligingsbeheersysteem van organisaties goed af te stemmen op het proces voor informatiebeveiligingsrisicobeheer. Dit zal uw organisatie helpen om voortdurend een proces voor informatiebeveiligingsrisicobeheer te verbeteren, waardoor de organisatie haar doelstellingen bereikt.

Voordelen van ISO 27005 

ISO 27005 zal leiden tot:

  • Een effectieve implementatie van een informatiebeveiligingsrisicobeheerproces.
  • Om op verantwoorde wijze een informatiebeveiligingsrisicobeheerproces te beheren en te zorgen voor overeenstemming met wettelijke en regelgevende vereisten.
  • Het vermogen om een team voor informatiebeveiliging en risicobeheer te beheren.
  • Het vermogen om een organisatie te ondersteunen bij het afstemmen van hun ISMS-doelstellingen op ISRM-procesdoelstellingen.