Niet gecategoriseerd

73% huisartsen gebruikt e-consult

Onderzoek van Nivel wijst uit dat driekwart van de huisartsenpraktijken sinds de coronacrisis meer gebruik is gaan maken van e-health toepassingen in het algemeen en beeldbellen in het bijzonder. 47% begon met videoconsult. Van de e-health toepassingen die ook voor de coronacrisis al gebruikt werden hebben het online aanvragen van recepten en het e-consult tijdens de coronacrisis de grootste groei doorgemaakt. Respectievelijk 68 procent (online herhaalrecepten) en 73 procent (e-consult) van de deelnemende huisartsenpraktijken zeggen deze toepassingen nu intensiever in te zetten.

Wilt meer weten over videobellen of veilig emailen, neem dan gerust contact op via 0888 SECURE (732873) of het contactformulier!