Email Beveiliging Encryptie
Passwordless requires a key

Belastingdienst onderzoekt communicatie via email

De Belastingdienst onderzoek of er vaker via e-mail kan worden gecommuniceerd. Vanwege beveiligingsrisico’s is het op dit moment niet standaard mogelijk om met de Belastingdienst te e-mailen.
Beroepsverenigingen van belastingadviseurs, NOB en RB vinden dat er een oplossing moet komen voor het veelvuldig zoekraken van aan de Belastingdienst geadresseerde brieven en stukken, waaronder ook aangetekende post. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om het toestaan en stimuleren van e-mailcorrespondentie. Het versturen van e-mails door of namens belastingplichtigen kan risico’s met zich meebrengen, doordat er geen zekerheid is dat een e-mail bij de bedoelde ontvanger en in een veilige digitale omgeving aankomt., tenzij je daarvoor additonele beveiliging voor inzet.