AVG

Bulkdata wordt soms veel langer bewaard door AIVD en MIVD

Uit een rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) blijkt dat bulkdatasets die volgens de Wiv 2017 zijn verzameld, soms integraal (of grotendeels) ten onrechte ‘relevant’ zijn verklaard zodat ze langer dan anderhalf jaar bewaard kunnen worden”.

Bulkdatasets zijn gegevensverzamelingen waarvan het merendeel van de gegevens betrekking heeft op organisaties en/of personen die geen onderwerp van onderzoek van de diensten zijn en dat ook nooit zullen worden. Het verzamelen en verwerken van bulkdatasets dient daarom te zijn voorzien van sterke waarborgen ter bescherming van de fundamentele rechten van burgers.

Lees het rapport hier: https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2020/09/22/index