Blog

75% MSP ziet kansen in thuiswerken

Volgens de Managed Service Providers gebaseerd op een onderzoek vanuit Altaro kunnen ze met thuiswerkers in het achterhoofd hun dienstverlening verleggen naar dat domein, waarbij meer apparaten buiten de bedrijfsmuren beveiligd dienen te worden. Dat biedt een manier om deels de verliezen te compenseren die MSP’s hebben moeten incasseren door de COVID-19 pandemie. Ook cloud […]

Blog

60% organisaties ziet thuiswerken bedreigt door cyberdreigingen

Het ‘2020 Remote Workforce Cybersecurity Report’ van Fortinet uitgevoerd onder organisaties in 17 landen wereldwijd heeft een aantal interessante conclusies na het invoeren van thuiswerken:– 60% van alle organisaties kampte met een toename van het aantal aanvalspogingen. 34% maakte melding van een succesvolle aanval.– de grootste uitdagingen rond de overstap waren veilige verbindingen, bedrijfscontinuïteit en […]

Blog

40-60% verwacht vaker te blijven thuiswerken

Tussen de 55 en 70% van de thuiswerkers heeft positieve ervaringen met thuiswerken tijdens de coronacrisis. Dit aandeel was tussen maart en juli stabiel. Ongeveer 40-60% van hen verwacht vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. Hier is sinds het begin van de coronacrisis een stijging zichtbaar. De voorkeur gaat hierbij uit naar […]

Blog

71% Nederlanders positief over thuiswerken

Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat 71% van de Nederlanders positief is over het thuiswerken. 45% van de thuiswerkers wil dit ook ook na de crisis vaker blijven doen. Momenteel werkt ongeveer 48% van de werkenden (deels) thuis. De meeste thuiswerkers (ongeveer 60%) verwachten in de toekomst één tot twee dagen […]

Blog

ZZP’ers krijgen wat meer ademruimte

Vandaag is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan in Nederland. Al zijn nog een redelijk groot aantal van de ZZP’ers nog niet klaar met hun AVG traject. Reden voor paniek? Nog niet! Minister Dekker heeft namelijk toegezegd dat de ZZP’ers in Nederland niet gelijk hard zullen worden aangepakt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is […]