AVG Datalekken

€250 schadevergoeding voor rondsturen onbeveiligde Excel

De rechtbank heeft een eiser €250 schadevergoeding toegekend. Het datalek betrof een email met een Excel bestand met zeer persoonlijke informatie van 1100 personen die geinteresseerd waren in een nieuwbouw project dat per abuis verzonden was naar een grote groep mensen.

De Excellijst bevat onder meer de volgende gegevens van de ingeschrevene en diens eventuele partner voor- en achternaam,
geboortedatum en -plaats, adres, e-mailadres en telefoonnummer,-
gewenste koopsom, maximaal te lenen bedrag, jaarinkomen,
eigen middelen die de kandidaat-koper wil inbrengen,de nieuwbouwwoningen waarin de kandidaat-koper is geïnteresseerd.

De verzender probeerde het bericht nog in te trekken, maar dat lukte niet meer. Hoe voorkomen je zo’n datalek en kun je email nog intrekken?