Surveillance

Grijsgebied: overheden die particuliere organisaties inhuren voor dubieuze redenen

De Publiek-private samenwerking heeft weliswaar de toekomst, maar er is een schaduwzijde. Door de groei van particuliere (cyber)beveiligings- en onderzoekbureaus e nieuwe monitorings- en surveillance techniekene worden soms zaken opgelost tegen de grenzen van de rechtsstaat aan en soms zelfs er overheen. Het uitbesteden van het vuile werk door particuliere bureau’s waarvan er ca. 400 een vergunning hebben, datgene te laten uitvoeren, wat een publieke organisatie niet mag komt steeds vaker voor. Deze praktijken dienen getoetst te worden aan Richtlijnen uit de privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Grootschalig onderzoek hiernaar vindt al 2 decennia niet plaats, terwijl gedegen toezicht ontbreekt. Wordt het niet eens de hoogste tijd?