Autoriteit Persoonsgegevens Datalekken

Meer slagkracht Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht moet houden op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgt meer slagkracht.

De ministerraad heeft besloten het budget van de toezichthouder fors te verhogen, zodat er meer mogelijkheden ontstaan om de naleving van de komende AVG te controleren. Tot nu toe waren er te weinig financiële middelen om die taak naar behoren uit te voeren. Daarom heeft de ministerraad besloten dat er meer geld naar het AP gaat.

Nog in de loop van 2018 krijgt de AP € 5 miljoen extra toegewezen. In 2019 komt daar nog eens € 2 miljoen bij. Het betekent in ieder geval dat de AP meer mogelijkheden krijgt om onderzoek te doen naar organisaties die ervan verdacht worden de AVG niet na te leven of zelfs te overtreden. Ook het onderzoeken van datalekken wordt daardoor makkelijker.