AVG

Motie Tweede Kamer omtrent beleidsregels AVG

De AVG zorgt bij veel mkb-bedrijven, verenigingen en stichtingen voor onduidelijkheid omdat door complexiteit en vage normen in de wet het in veel gevallen niet helder is welke gegevens op welke manier verwerkt mogen worden. De regering wordt verzocht in overleg te treden met de Autoriteit Persoonsgegevens om te bewerkstelligen dat de Autoriteit Persoonsgegevens komt tot een eenvoudige beleidsregel, vergelijkbaar met het vrijstellingsbesluit in de Wet bescherming persoonsgegevens, die mkb-bedrijven, verenigingen en stichtingen duidelijkheid en rechtszekerheid biedt in een groot aantal standaardverwerkingen, geldig tot aan de evaluatie van de AVG in 2020.

Zie de gehele motie op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32761-143.html