Datalekken Hack Phishing

KLM Datalek: Privégegevens Klanten Op Straat Door Korte Links

KLM-klanten liepen risico doordat een geautomatiseerd script eenvoudig privégegevens kon verzamelen, inclusief telefoonnummers, e-mailadressen, en in sommige gevallen zelfs paspoortgegevens. Het datalek betrof niet alleen KLM-klanten, maar ook die van zustermaatschappij Air France, waardoor een bredere groep passagiers werd blootgesteld aan potentieel misbruik. Internetcriminelen konden de gelekte informatie mogelijk gebruiken om valse reisdocumenten uit te […]