Informatiebeveiliging Meldplicht NIS2 Risk management

Wat voor effect heeft de NIS2-richtlijn op jouw organisatie?

Sinds 2020 is vanuit de Europese Unie gewerkt aan de Network and Information Security (NIS2) directive. Deze richtlijn is gericht op een verbetering van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten. Heb jij vragen over de NIS2, zoals:
– Wat betekent de NIS2-richtlijn voor jouw organisatie?
– Welke sectoren en organisaties vallen onder de NIS2-richtlijn?
– Geldt de NIS2-richtlijn ook voor het mkb?
– Welke verplichtingen schrijft de NIS2-richtlijn voor?
– Wat kunnen organisaties van de overheid verwachten?
– Wat kunnen organisaties alvast doen om zich voor te bereiden?
– Wanneer wordt deze EU-richtlijn naar nationale wetgeving vertaald?