AI Biometrics Ethics Privacy

EU Wet voor Kunstmatige Intelligentie in aantocht

Het Europees Parlement heeft een aangescherpt wetsvoorstel goedgekeurd dat kunstmatige intelligentie (AI) reguleert. De wet beperkt het gebruik van realtime gezichtsherkenning in de publieke ruimte en stelt regels voor AI-systemen met een hoog risico. Onderhandelingen tussen het parlement en EU-landen zullen na de zomer plaatsvinden, met als doel de wet begin volgend jaar van kracht […]

AVG Data Protection Officer as a Service Functionaris Gegevensbescherming (FG) Privacy

Vernieuwde AVG handleiding van de Rijksoverheid

De AVG Handleiding van de Rijksoverheid is vernieuwd met diverse ontwikkelingen op het gebied van gegevensbeschermingsrecht. Interessant voor alle ID Control Privacy Partners en iedereen die meer wil weten over de AVG en UAVG zoals functionarissen voor gegevensbescherming (FG), privacy officers, bedrijfsjuristen, compliance managers, risk managers en security officers. Houd er rekening mee dat, afhankelijk […]

AVG Privacy

Nieuwe regels voor AVG boete berekening

De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe regels opgesteld voor het berekenen van boetes voor overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle privacytoezichthouders in de Europese Unie (EU) zullen voortaan op dezelfde manier de hoogte van boetes berekenen, wat zorgt voor meer consistentie en samenwerking. De omvang van een bedrijf speelt een grotere […]

Datalekken Privacy

CC naar 300 personen in email met uitnodiging afscheidsreceptie leidt tot datalek

Er werd een afscheidsreceptie georganiseerd voor 3 vertrekkende bestuursleden bij een Waterschap.Een digitale uitnodiging voor de receptie leidt per ongeluk tot een datalek.Bijna 300 e-mailadressen waren zichtbaar voor alle ontvangers van de uitnodiging. Het waterschap biedt excuses aan voor het incident en neemt maatregelen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.Het incident wordt beschouwd […]

Cybersecurity Datalekken Password Management Privacy VPN

Gratis VPN Datalek – Meer dan 360 miljoen gebruikersgegevens blootgesteld

Volgens rapporten van Jeremiah Fowler werd een niet-beveiligde database ontdekt waarin bijna 360 miljoen gegevens met betrekking tot een VPN waren blootgesteld. De database bevatte e-mailadressen, apparaatinformatie en zelfs websiteverwijzingen die gebruikers hadden bezocht. Volgens het onderzoek behoorden deze gegevens tot een VPN-serviceprovider genaamd SuperVPN.Interessant genoeg waren er twee applicaties met dezelfde naam (SuperVPN) beschikbaar […]

AVG Data Uitwisseling Privacy

Meta € 1,2 miljard GDPR boete en stopzetting van dataflow naar de VS

Na een tien jaar durende zaak heeft Meta een eerste directe beslissing gekregen met betrekking tot zijn betrokkenheid bij Amerikaanse massasurveillance. Meta moet verdere overdrachten van Europese persoonsgegevens naar de Verenigde Staten stopzetten, aangezien Meta onderhevig is aan Amerikaanse surveillanceregelgeving (zoals FISA 702).Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft de beslissing van de Ierse Gegevensbeschermingscommissie […]

Cybersecurity Multi-Factor Authentication Password Management Privacy
Password management

Online gegevensmisbruik baart kwart Nederlanders veel zorgen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt op basis van onderzoek onder 32.000 mensen dat de minst gebruikte maatregel voor het beveiligen van apparaten en accounts het instellen van een wachtwoord van meer dan zestien karakters is en daarna het gebruik van tweetrapsverificatie onder Nederlanders. 20 procent van de bevolking van 15 jaar of […]