Autoriteit Persoonsgegevens AVG Datalekken Persoonsgegevens

AP: 114.000 datalekmeldingen in 5 jaar

Sinds de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vijf jaar geleden van kracht werd, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer dan 114.000 datalekmeldingen ontvangen. In 2022 werden er 21.000 datalekken gemeld, wat een daling is ten opzichte van 2021 toen er 25.000 meldingen waren.Ongeveer 1800 van de datalekmeldingen in 2022 waren het gevolg van een cyberaanval, zoals […]

AVG Persoonsgegevens Rechten van betrokkenen

BOF: Gemeenten scoren in 90% gevallen een onvoldoende voor de AVG

Gemeenten hebben onvoldoende kennis over welke gegevens ze verwerken, met welk doel en of dit rechtmatig en veilig is. Ze weten ook niet met welke (sub-)verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken ze samenwerken in dit kader. Ondanks deze gebreken tonen gemeenten ambitie en streven ze naar datagestuurde werkwijzen en het gebruik van nieuwe technologieën. Dit is echter onverstandig […]

AVG Data Privacy Partners Persoonsgegevens Privacy

Het voorgestelde EU-VS data privacy raamwerk is te vaag

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement heeft aanbevolen dat de uitvoeringsbeslissing te vaag is en de Amerikaanse rechtbanken – die de enige interpretators zouden zijn van het voorgestelde EU-VS-gegevensprivacykader – ruimte geeft om de massale verzameling van gegevens voor signal intelligence goed te keuren, en dat het niet van […]

Data Rights Data Subjects Datalekken Persoonsgegevens Privacy Rechten van betrokkenen

250- 500 euro schadeclaim per slachtoffer van datalek?

Nadat in december klantengegevens uit de bestelomgeving van Delta en Caiway waren gestolen waaronder namen, adressen, e-mailadressen, geboortedata en telefoon- en bankrekeningnummers van waarschijnlijk tienduizenden klanten dreigt nu een schadeclaim vanuit een advocatenkantoor die in ieder geval 1 van de slachtoffers representeert. Het advocatenkantoor wil:– Informatie krijgen over welke (persoons)gegevens er gelekt zijn.– Informatie krijgen […]

Autoriteit Persoonsgegevens AVG Persoonsgegevens Rechten van betrokkenen

Controller op basis van de keuze van het doel en “essentiële” middelen

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) stelt in een opinie dat een entiteit/partij alleen kan optreden als controller wanneer zij het doel en de essentiële middelen van de verwerking bepaalt. “Essentiële middelen” zijn nauw verbonden met het doel en de reikwijdte van de verwerking. Aan de andere kant hebben “niet-essentiële middelen” betrekking op praktische aspecten […]

Datalekken Persoonsgegevens
RvIG: Weinig kans op identiteitsfraude na GGD lek

RvIG: Weinig kans op identiteitsfraude na GGD lek

De kans dat er identiteitsfraude kan worden gepleegd met de persoonsgegevens, zoals adresgegevens, telefoonnummers en burgerservicenummers (bsn), die in Nederland zijn gestolen uit de coronasystemen van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), is klein volgens de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Hoe schatten jullie het risico van dit datalek in? Wordt het slachtoffer hier goed voorgelicht? Lees meer […]

Persoonsgegevens Rechten van betrokkenen

Onwettig verstrekken van bijzondere persoonsgegevens leidt tot schade vergoeding

Uitkeringsinstantie UWV moet een werkneemster 250 euro schadevergoeding betalen omdat het onterecht informatie met de nieuwe werkgever van de werkneemster deelde over haar eerdere burn-out. Dat is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zo is het oordeel van de rechtbank Amsterdam. Lees meer over dit onderwerp op: https://rechtennieuws.nl/59884/uwv-moet-250-euro-schadevergoeding-betalen-na-datalek/

  • 1
  • 2