Coaching-service voor gegevensbescherming Privacy Privacy beheer
Controleer uw ICT-serviceleverancier uit de VS.

Controleer uw ICT-serviceleverancier uit de VS.

Het EDPB adviseert u om uw overdragingen te kennen. Alle doorgiften van persoonsgegevens naar landen in kaart brengen om ervoor te zorgen dat ze overal een gelijkwaardig beschermingsniveau hebben, waar ze ook worden verwerkt. U moet ook controleren of de gegevens die u overdraagt, toereikend, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is in verband met de waarvoor ze worden bedoeld aan en verwerkt in het derde land. Een tweede stap is om te controleren van de doorgifte naar het land, de regio van de sector u de gegevens overdraagt ​​volgens de Europese Commissie toereikend is. Een derde stap is om te beoordelen of er iets in de wet of praktijk van het derde land is dat de doeltreffendheid van de passende van de doorgiftemiddelen waarop u vertrouwt, in de context van uw specifieke doorgifte kan aantasten. Een vierde stap is het identificeren en aannemen van aanvullende maatregelen die nodig zijn om het beschermingsniveau van de gegevens op het EU-niveau van gelijkwaardigheid te brengen.

Lees hier meer over: Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data | European Data Protection Board (europa.eu)