Datalekken

Datalek bij 216 Accountants

216 Accountants, de voormalige mkb-praktijk van KPMG, is getroffen door een datalek. Door het lek zijn klant- en persoonsgegevens van klanten van het bedrijf tijdelijk inzichtelijk geweest voor alle klanten. Uit de email die verzonden is naar de getroffen klanten blijkt dat het bedrijf op 1 december is overgegaan op een nieuw klantenportaal.

De leverancier PinkWeb heeft door een menselijke fout op het oude klantportaal een bestand met informatie tijdelijk toegankelijk gemaakt voor alle klanten van het bedrijf. Dit bestand bevatte zowel klant- als persoonsgegevens. 216 Accountants heeft klanten die het betreffende bestand hebben aangeklikt verzocht de informatie permanent te verwijderen.

Ook is van het datalek melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.