AVG Privacy
Het inlichtingenbureau onder vergrootglas bij AP

Het inlichtingenbureau onder vergrootglas bij AP

Het Inlichtingenbureau is opgericht door het ministerie van sociale zaken, om op basis van grootschalige verwerking van gegevens van burgers gemeenten te helpen bij het beoordelen van aanvragen voor uitkeringen en ‘signalen’ van mogelijke fraude door te geven. De Autoriteit Persoonsgegevens vreest dat burgers mogelijk opnieuw slachtoffer kunnen worden van onrechtmatig en ontransparant overheidshandelen en vraagt de dataverwerker toe te lichten hoe er met gegevens van burgers wordt omgegaan.

Lees meer over dit artikel hier: https://www.trouw.nl/economie/autoriteit-persoonsgegevens-eist-opheldering-over-dataverwerking-van-burgers~b5fd029b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F