Malware Scam Vishing

Minimaal 1,2 miljoen schade door Engelstalige telefonische scams

Engelstalige “bandjes” die met name Engelstalige mensen oplichten hebben vorige jaar minimaal 1,2 miljoen euro schade verzoorzaakt in Nederland volgens de Fraudehelpdesk. Slachtoffers worden gebeld en krijgen wanneer zij opnemen een computerstem te horen die onder andere van de ‘National Police’, ‘Dutch Supreme Court’ of het ‘Ministry of Justice’ afkomstig zou zijn. Volgens de boodschap wordt er misbruik gemaakt van het BSN-nummer of is de gebelde persoon onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en financiering van terrorisme. Voor verdere informatie moet het slachtoffer het cijfer 1 intoetsen en wordt daarna doorverbonden met een “agent”, die in werkelijkheid een oplichter is. Zo stelt de oplichter dat slachtoffers hun geld moeten “veiligstellen” door het naar een andere rekening over te maken of wordt er gevraagd software te installeren waarmee de oplichter de computer van het slachtoffer op afstand kan overnemen.
10.00 meldingen kwamen binnen van deze Engelstalige telefoonfraude, waarbij in 136 gevallen gegevens of geld werd afgestaan. Het werkelijke aantal slachtoffers en schadebedrag ligt waarschijnlijk veel hoger, aangezien het hier alleen om slachtoffers gaat die melding bij de Fraudehelpdesk deden.