Beveiliging Privacy
90% internetgebruikers beschermt persoonsgegevens?

90% internetgebruikers beschermt persoonsgegevens?

Het CBS onderzocht hoe internetgebruikers van 12 jaar of ouder maatregelen om persoonlijke gegevens op het internet te beschermen. Volgens dit onderzoek waaraan fa. 6.500 mensen deelnamen gaf 90 procent aan in 2020 maatregelen te hebben genomen om persoonlijke gegevens op internet te beschermen. In 2016 was dat 79 procent. Vooral het weigeren of beperken van toegang tot locatiegegevens is toegenomen. Brengt dit onderzoek nu echt inzicht in de bescherming van persoonsgegevens op het internet van personen boven de 12 jaar?

Lees meer over dit artikel hier: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/06/9-op-de-10-internetgebruikers-beschermen-persoonsgegevens