Niet gecategoriseerd

94% van de Nederlanders maakt zich zorgen over privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2019 meer focus gelegt op het handhaven van de privacywet, wat terug is te zien in het jaaroverzicht van 2019. Een aantal van de mijlpalen die hierbinnen vermeld staan zijn:

  • 110 onderzoeken, tegenover 20 in 2018;
  • 4 boetes in totaal ruim 2,5 miljoen euro;
  • 28.000 privacy klachten, waarbij 2.000 keer ingegrepen;
  • 94% Nederlanders maakt zich zorgen over privacy.
  • 180.000 jongeren speelde privacy game omtrent telefoonverlies.

Lees hier meer over: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/jaarverslag-ap-2019-meer-focus-op-handhaving