Beveiliging Data Privacy Partners Privacy

Cyberbeveiligingsrisico’s van large language models (ChatGPT)

Het National Cyber Security Centre (VK) heeft tijdig een blogpost gepubliceerd met het evalueren van risico’s en het doen van aanbevelingen voor het gebruik van Large Language Models (LLM), waaronder ChatGPT. Microsoft heeft ChatGPT toegevoegd aan de Azure OpenAI Service. Msp’s en bedrijven kunnen hiermee cloudtoepassingen ontwikkelen die gebruik maken van taalmodellen voor het ontsluiten […]

AVG Data Privacy Partners Persoonsgegevens Privacy

Het voorgestelde EU-VS data privacy raamwerk is te vaag

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement heeft aanbevolen dat de uitvoeringsbeslissing te vaag is en de Amerikaanse rechtbanken – die de enige interpretators zouden zijn van het voorgestelde EU-VS-gegevensprivacykader – ruimte geeft om de massale verzameling van gegevens voor signal intelligence goed te keuren, en dat het niet van […]