Network Security Security

Cybersecurity aanpak van AIVD hoe netwerken te beveiligen

De vier pijlers die door het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) worden genoemd zijn contextanalyse, weerstand, detectie en schadebeperking. Zo moeten organisaties inzicht in dreigingen, infrastructuur en hun ‘kroonjuwelen’ krijgen, maatregelen nemen zoals segmentering, hardening en het uitvoeren van tests om hun netwerk te beveiligen, het implementeren van […]