Privacy

Het privacy defect in jouw deurbel

Wist je dat de video-opnames van jouw Ring-deurbel onderdeel kunnen zijn van politie-surveillance? Ring zag het aantal zoekbevelen in 2022 met 33 procent toenemen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gebrek aan wettelijke controle over wat de politie kan vragen en rechters die deze bevelen niet goed genoeg onderzoeken, opent de deur voor zelfs binnen-opnames van jouw huis om te worden samengevoegd met deze juridische eisen.