AI AVG Data Privacy Partners Privacy Geen onderdeel van een categorie

Meer dan 4% van werknemers heeft gevoelige bedrijfsgegevens in ChatGPT gezet

In een recent rapport heeft Cyberhaven vastgesteld dat verzoeken om gegevens in ChatGPT in te voeren zijn gedetecteerd en geblokkeerd bij 4,2% van de 1,6 miljoen werknemers bij zijn klantbedrijven vanwege het risico op het lekken van vertrouwelijke informatie, klantgegevens, broncode of gereguleerde informatie naar ChatGPT. In één geval kopieerde en plakte een leidinggevende het strategiedocument van het bedrijf voor 2023 in ChatGPT en vroeg het om een PowerPoint-presentatie te maken. In een ander geval voerde een arts de naam van zijn patiënt en diens medische aandoening in en vroeg ChatGPT om een brief aan de verzekeringsmaatschappij van de patiënt op te stellen. Naast het bewustzijn van werknemers moeten vertrouwelijkheidsverklaringen en beleidsregels het verwijzen naar of invoeren van vertrouwelijke, eigendoms-, privé- of handelsgeheime informatie door werknemers in AI-chatbots of taalmodellen zoals ChatGPT verbieden. Aangezien ChatGPT grotendeels is getraind op online beschikbare informatie, kunnen werknemers informatie van de tool ontvangen en gebruiken die is gedeponeerd, auteursrechtelijk beschermd of intellectueel eigendom is van een andere persoon of entiteit, waardoor er juridische risico’s ontstaan voor werkgevers.”