Informatiebeveiliging Privacy
VNG: meer prio voor beveiliging systemen van gemeenten

VNG: meer prio voor beveiliging systemen van gemeenten

Gemeenten gaan:

– Structureler incidenten delen met elkaar en met andere sectoren via de Informatiebeveiligingsdienst (IBD);

– Jaarlijks een incidentoverzicht delen met de IBD, zodat een compleet inzicht bestaat in dreigingen, trends en ontwikkelingen;

– Elk jaar hun digitaal incidentbestrijdingsplan actualiseren en vaststellen

– Elkaar helpen bij digitale incidenten en de nasleep daarvan periodiek oefenen met cyberincidenten om de gemeentelijke weerbaarheid te toetsen en te vergroten;

– Het onderwerp digitale veiligheid periodiek in het college van B en W bespreken;

– Digitale risico’s opnemen in de Integrale Veiligheidsplannen structureel voldoende budget vrijmaken voor blijvende weerbaarheid tegen digitale dreigingen (naar advies van de CyberSecurityRaad).

Lees meer over dit artikel hier: https://vng.nl/nieuws/meer-prioriteit-voor-beveiliging-digitale-systemen-gemeenten